واي كه اين اتومبيل و اسنادش ما رو خفه كرد
تو تهرون و شهرهاي بزرگ دودش ملت رو خفه ميكنه تو يزد ما كه هوا پاكه حرف و گف اسنادش سردفترها رو خفه ميكنه آخرش كاري ميكنن كه ادم عطايش را به لقايش ببخشه و بر سردر هر دفترخونه بنويسن :
از طلا گشتن پشيمان گشته ايم مرحمت فرموده ما را مس كنيد
بابا نخواستيم همون بهتر كه خود نيروي انتظامي و شركتهاي وابسته انتقال رو انجام بدن و هي سردفتر نگون بخت رو به اينور و اونور نكشن !!!!!!!!!
بخشنامه جديد امور اسناد هم از راه رسيد و ممنوعيت انتقال اتومبيلهاي مدل ۱۳۸۰ تا ۸۲ را از شنبه ۲۵ مهر اعلام كرد و اسناد مربوطه بايد با مجوز راهنمائي و در شركت رهگشا انجام بشه
خدا خير گردونه انشاء اله
پيشاپيش حلول ماه مبارك رمضان را تبريك و اميدواريم ضيافت اله بر شما مبارك باشد