و برای ورود به قسمت پیش ثبت نام روی لگوی زیر کلیک نمایید و پس از انتخاب قسکت اشخاص حقیقی اطلاعات مورد نیاز را وارد نمایید

     

 

برای ورود به صفحه مربوط به ورود اطلاعات نیز میتوانید اینجا کلیک کنید