همکاران گرامی در استان یزد

١-در رابطه با ساخت مهعرهای ۵ گانه ضمیمه دستورالعمل ١٧ ماده ای اسناد تک برگی با رایزنیهای لازم با ثبت استان و ارایه پیشنهادات اصلاحی در متن مهرها و اخذ موافقتهای لازم ، با مهرسازی نگار واقع در بلوار طالقانی هماهنگی لازم بعمل آمد لذا همکاران محترم میتوانند با مراجعه به مهرسازی مذکور و پرداخت ١۵٠٠٠٠ ریال نسبت به تهیه مهر های مورد نیاز اقدام نمایند لازم به تذکر است استامپ با سایز بزرگ و متناسب با مهرها نیز در کارگاه مذکور موجود است در صورت نیاز میتوانید ابتیاع فرمایید

 

٢-در خصوص ثبت نام در مالیات بر ارزش افزوده با عنایت به اینکه اقدام مثبت و موثری از طریق سازمان ثبت و کانون میسر نگردید و به علت تعطیلی مجلس اخذ نظریه تفسیری هم در موعد مقرر متعذر است لذا قرار است فرداد جامعه سردفتران با مسئول مالیات بر ارزش افزوده در مرکز استان هماهنگی لازم را بعمل آورده و نتیجه از طریق sms به اطلاع همکاران خواهد رسید