جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده جامعه سردفتران ساعت ۵ عصر پنجشنبه مورخ ۱۶/۷/۸۳ در محل جامعه باحضور اكثريت قريب به اتفاق اعضاء اصالتا و وكالتا تشكيل و پس از امضاء ليست حضور در مجمع و معارفه و آشنائي اعضاء ساعت ۵/۵ رسميت جلسه اعلام و ابتدا توسط همكار محترم جناب اقاي صالحي پور عضو هيئت مديره و سردفتر ۸ يزد چند آيه از كلام اله مجيد قرائت و سپس به ياد پيشكسوتان مرحوم فاتحه اي قرائت و دستور كار مجمع توسط جناب آقاي دكتر كريمي سردفتر يك يزد اعلام و پس از آن سخنراني جناب آقاي حسيني نيك عضو هيئت و سردفتر ۴۱ يزد در رابطه با شان سردفتري و سردفتر از ديدگاه و منظر عموم مردم و اجتماع و ادارات و سران دفاتر همكار و لزوم ارتقاء سطح علمي و عملي همكاران و يافتن جايگاه اصلي و منزلت سردفتري و آفتهاي مبتلا به و لزوم دوري از اموري كه با حيثيت شغلي مغايرت و منافات و در تعارض است صورت گرفت و درپايان به نيابت از جناب آقاي ميروكيلي دبير محترم جامعه گزارش عملكرد جامعه در يكسال گذشته بطور مختصر و آنچه ميبايد توسط هيئت مديره بعدي صورت گيرد توسط آقاي حسيني به مجمع تقديم گرديد و بيلان مالي سالهاي ۸۱ و۸۲ بتصويت و سپس با عنايت به استعفاي هيئت مديره ، دستور جلسه بعدي كه انتخاب هيئت مديره اصلي و علي البدل و بازرس بود مطرح واز همكاران درخواست شد كه هركس مايل است كانديداتوري خود را اعلام وهمكاراني كه در خود توان و پويائي لازم جهت پيشبرد اهداف جامعه سردفتران را ميبينند نسبت به اعلام اسامي خود اقدام كه در نتيجه جمعا ۱۶ نفر از همكاران كانديد و ورقه اخذ آراء بين همكاران توزيع و مقرر شد پس از پذيرائي چند دقيقه اي و رايزني هاي لازم مجدد جرجلسه حاضر تا اخذ راي گردد.
جلسه مجددا در ساعت ۷ رسميت يافته وآراء به صندوق ريخته شد و پس از شمارش آراي ماخوذه اعضاء هيئت مديره اعم از اصلي و علي البدل و بازرس بشرح زير انتخاب شدند.

اعضاء اصلي هيئت مديره :
۱- آقاي محمد باقر نيكنام سردفتر ۲۲ يزد
۲-آقاي مصطفي احمدي سردفتر ۲۶ يزد
۳- آقاي سيدحسين حسيني نيك سردفتر ۴۱ يزد
۴- آقاي محمدحسين صالحي پور سردفتر ۸ يزد
۵- آقاي محمدرضا طاحونه دار سردفتر ۲ يزد
اعضاء علي البدل :
۱-آقاي سيد حسين ميروكيلي سردفتر ۵ يزد
۲-آقاي علي دهقان دهنوي سردفتر۴ يزد
كه براي مدت دوسال انتخاب و تعيين گرديدند
بازرس :
سركار خانم آزاده قاسمي سردفتر ۴۵ يزد بعنوان بازرس بمدت يكسال انتخاب گرديدند
براي موفقيت اعضاء جديد هيئت در تحقق اهداف بزرگ جامعه سردفتران و دفترياران تا حصول نتيجه تبديل آن به كانون سردفتران دعا ميكنيم و از همه همكاران تقاضا داريم از هرگونه كمك و مساعدت خود به اين همكاران بزرگوار دريغ ننمايند .