نظر به اینکه قرار است اولین همایش بزرگ سران دفاتر سراسر کشور تشکیل شود اطلاعیه شماره یک این همایش توسط دبیر محترم آن بشرح زیر صادر گردید:
نظر به ابلاغ و دستور ریاست محترم هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، قائم مقام دفتر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران مسوولیت برگزاری اولین همایش سراسری سران دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور را عهده دار شده است، لذا ضمن تشکیل دبیرخانه همایش در دفتر روابط عمومی کانون مرکز و به موازات پیگیری های لازم جهت برگزاری این همایش ملی، برنامه ریزی های مربوط به تشکیل کمیته های مختلف همایش، هدف گذاری همایش و تعیین برنامه های مختلف علمی آموزشی و غیره، فراخوان مقاله و تعیین محورهای آن و جذب نیروهای مورد نیاز در دست اقدام است.
 
از تمام سردفتران، دفتریاران و روسای محترم جوامع و کانونهای سردفتری سراسر کشور دعوت می شود تا با ارایه نظرات خود در زمینه های مختلف مسوولین برگزار کننده را در برگزاری بهتر این همایش یاری نمایند.
 
از تمام عزیزان و صاحب نظران درخواست می گردد تا نظرات خود را در خصوص هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم بصورت مکتوب حداکثر تا تاریخ 1/6/89 به دفتر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران ارسال فرمایند.
 
             دبیرخانه اولین همایش سراسری سردفتران کشور