بنا به دعوت مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد و درراستای تعامل وهمکاری و دستیابی به راهکارهای عملی و مناسب در نحوه تقسیم و توزیع اسناد بانکی ، امروز راس ساعت ٩ صبح مورخ سوم تیرماه جلسه ای با حضور مدیرکل محترم ثبت استان و رئیس و معاونین و بازرسین ثبت اسناد یزد و نمایندگان بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوقها و هیئت مدیره جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد در سالن اداره کل تشکیل گردید که پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید ، آقای میروکیلی دبیر جامعه سردفتران به حاضرین خیرمقدم گفت و اظهار امیدواری کرد خروجی و نتیجه  این جلسه بتواند منافع مردم و دفاتر و بانکها را تامین و تقسیم اسناد را با روندی سالم پیش ببرد ... سپس آقای حسینی نیک نماینده جامعه سردفتران مطالبی پیرامون تاریخچه تقسیم اسناد در یزد و لزوم انسجام و نظم بیشتر و محاسن تقسیم بصورت متمرکز بنحوی که تامین کننده خواست بانکها و مردم باشد سخنانی ایراد و از حاضرین درخواست نمود نظریات خود را اعلام تا در تهیه و تدوین دستورالعمل جدید ملحوظ نظر قرارگیرد .... آنگاه آقای حکیمیان مدیر کل محترم ثبت استان با ذکر مقدمه ای از نگاه ثبت اسناد به اصل تکریم ارباب رجوع و عدالت در تقسیم و توزیع اسناد دولتی ، از نمایندگان بانکهای دولتی و خصوصی خواست که با جامعه سردفتران هماهنگی و تعامل بیشتری داشته باشند و بانکهای خصوصی و موسسات مالی نیز برای رفع هرگونه شبهه موجود و در راستای سالم سازی با شورای  تقسیم اسناد و جامعه سردفتران همکاری نمایند و موجبات تعامل ثبت اسناد و اجرای ثبت را با خود فراهم سازند و در پایان اظهار امیدواری کرد که هماهنگی تنگاتنگ جمع حاضر بتواند در استان یزد تقسیم اسناد را مبتنی بر عدالت و قانون اجرا نماید

بعد از آن تعدادی از نمایندگان بانکها و موسسات در رابطه با نحوه تقسیم اسناد و ارائه نقطه نظرات خود پرداخته و خواهان رفع بعض از نقایص موجود در دستورالعمل تقسیم اسناد موجود در رابطه با اسناد بانکی مرتبط مانند فروش اقساطی و غیره  و رعایت فواصل مکانی بانکها با دفاتر گردیدند و آمادگی خود را جهت همکاری بیشتر با جامعه سردفتران و ثبت اسناد اعلام نمودند

درپایان مقرر شد لیست دفاتر اسناد رسمی به بانکها و موسسات مذکور ارسال و هریک از بانکها لیست دفاتر مورد نظر و اولویتهای خود را به ثبت اسناد و جامعه سردفتران اعلام نمایند تا با در نظر گرفتن اولویتهای مذکور و سایر پارامترهای مطرح شده ، دستورالعمل تقسیم اسناد مورد بازنگری و اصلاح واقع و سران دفاتر استان برای جلسه عمومی و توافق دعوت گردند ...