سابق بر این میشنیدیم که همکارانی در مناطق مختلف کشور با ارباب رجوعی برخورد میکردند که پس از مراجعه به بعض از بانکها و تقاضای ارسال سندشان به دفتر آنها با جمله "با آن دفتر قرارداد نداریم" روبرو میشدند ... برایمان هضم این موضوع ثقیل بود و در باورمان نمیگنجید ولی تحقیقات نشان داد بعضا"و شفاها قرارمدارهایی بر خلاف عرف و شرع و منطق بین بعضی از همکاران وبانکها یا بنگاهها برای جلب سند صورت میگرفته تا اینکه چند روز پیش فرم قراردادی بدستمان رسید که هنوز مبهوتمان داشته واز این ناهنجاری در شگفت مانده ایم ، آن را به مقامات مسئول ارجاع دادیم تا ببینیم چه نظر خواهند داد و ایا دایره شمول ماده ١٠ قانون مدنی تا این حد گسترده است یاخیر؟ یا این هم از برکات طرح رقابتی کردن تعرفه حق التحریر تیرماه ٨۵ است؟

متن فرم قرارداد را ذیلا" به استحضار میرسانیم و همکاران محترم در سطح استان را به توجه دقیق و لزوم رعایت مقررات قانونی توصیه مینماییم

                                "قرارداد با دفاتر اسناد رسمی"

این قرارداد بین موسسه صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدین ثبت شده بشماره ۶۵٧٧ با مایندگی اقای ........ بنشانی ......... و دفتر اسناد رسمی شماره .... شهرستان ...... طبق ماده ١٠ قانون مدنی و شرایط زیل منعقد گردید:

ماد]١) مبنای اخذ حق الثبت و حق التحریر از موسسه و مشتریان معرفی شده از طرف موسسه ، آخرین تعرفه ابلاغی کانون سردفتران اسناد رسمی خواهد بود

ماده٢) با توجه به کثرت امور ارجاعی ، دفتر اسناد رسمی متعهد گردید در هرمورد که پرداخت حق التحریر تنظیم اسناد رسمی بر عهده موسسه باشد ...درصد (٣٠تا۵٠درصد) تخفیف به نفع موسسه بدهد

ماده٣) باتوجه به کثرت امور ارجاعی طرفین توافق نمودند بابت ارجاع تنظم هرسند رسمی برای مشتریان که از جانب موسسه معرفی میشوند ، مبلغ .......... ریال به عنوان کارمزد به موسسه پرداخت نماید

ماد۴) درصورتیکه احراز شود دفتر اسناد رسمی مبلغ مندرج در بند٣ را مازاد بر تعرفه قانونی از مشتریان اخذ نماید موسسه حق دارد نسبت به فسخ قرارداد وقطع رابطه کاری اقدام نماید

ماده۵) جهت اجرای بند٣، موسسه به هنگام معرفی مشتری مبلغ فوق را از وی دریافت و دفتر اسناد متعهد است معادل آن را از حق التحریر به مشتری تخفیف دهد

       سردفتر اسناد رسمی                                  موسسه صندوق ...