اطلاعیه کانون سردفتران در خصوص نحوه مراجعه و اخذ دفترچه بیمه خدمات درمانی صادر گردید و طبق اطلاع واصله مشکل سقف و سهمیه استانی نیز مرتفع گردیده است