در پی مصوبه مورخ 19/12/88 هیات مدیره آقای محمد رضا دشتی اردکانی نایب رییس کانون مسوول انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه جهت پوشش خدمات درمانی همکاران گردید. به گزارش روابط عمومی کانون نایب رییس کانون سردفتران اعلام داشت به دنبال تشکیل جلسات مختلف با شرکت های بیمه اعم از دولتی و خصوصی و با توجه به رایزنی های بعمل آمده، نهایتا در جلسه صبح روز 23/12/88 با جناب آقای دکتر کارآموز رئیس سازمان بیمه خدمات درمانی در این خصوص موافقت و هماهنگی کامل صورت پذیرفته، مقرر گردید در مورخ سه شنبه 25/12/88 از ساعت 14 الی 17 دفاتر خدمات درمانی در شهرستانها و مراکز استانها بطور اختصاصی آماده پذیرش مدارک و صدور و تمدید دفترچه های درمانی همکاران سردفتر و دفتریار و افراد تحت تکفل آنان می باشد.

از همکاران عزیز درخواست شده جهت صدور یا تمدید دفترچه های درمانی در زمان تعیین شده به دفاتر مزبور مراجعه نمایند

ضمن ارزوی توفیق برای جناب دشتی و عرض خسته نباشید پیشاپیش ، انتظار دارد وضعیت افراد مشمول این مصوبه به ویژه همکاران جدید را نیز اعلام نمایند