١-وبلاگ قلم سلیم با هدف ارایه مشکلات صنفی و ابراز و اظهار نظر همکاران اعم از علمی ، عملی ، حقوقی ، اجتماعی ، انتقادی و ایجاد ارتباط با مدیریت کانون و شفاف سازی عملا" از بیستم اسفند فعالیت رسمی خود را آغاز نموده و اخیرا" در فراخوانی از همکاران دعوت بعمل آورده نقطه نظرات و مشکلات خود را جهت طرح در کانون به ویژه آقای اقا صفری ریاست هیئت مدیره در آن وبلاگ مطرح نمایند http://www.ghalamesalim.blogfa.com/post-17.aspx

٢-مطلبی در وبلاگ مهرورزان با عنوان مفسده جاخالی (سفید امضا) و بیماری ایدز منتشر شده که با این آدرس میتوانید ملاحظه فرمایید http://mehrvazan.blogfa.com/post-16.aspx

 ٣- و موضوع تاسف بار نحوه عملکرد بانکها در توزیع اسناد خود و توجیه غیر منطقی و قانونی و سلیقه ای عمل کردن روسای بزرگوار بانکهای دولتی و غیردولتی بدون اینکه هیچکس از آنها توضیحی بخواهد و یا آنها خود را پاسخگو بدانند ، با قلم شیوای یکی از همکاران جدید و خوش ذوقمان در وبلاگ نسیم صبح منتشر شده بد نیست سری بزنید و خود بخوانید http://nasimesobh.persianblog.ir/post/466/