میلاد با سعادت  منجی عالم بشریت ، ختمی مرتبت ، محمد ابن عبدالله و صادق آل

محمد بر همگان مبارک باد