همایش نقش و اعتبار اسناد رسمی راس ساعت ٩ در سالن اجتماعات جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد با حضور جناب آقای سیدمحمد هاشمی مقدم مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت و جنابان آقایان دشتی و علی اکبر و گودرزی از هیئت مدیره کانون سردفتران تهران و جناب آقای حیدری ریاست دادگستری استان و تنی چند از قضات محترم دادگستری یزد وجناب آقای حکیمیان مدیرکل ثبت استان وروسا وماونین واحدهای ثبتی استان وجمع کتیری از سران دفاتر و دفتریاران استان با تلاوتی از آیات قرآن مجید آغاز و سپس آقای حکیمیان مدیرکل ضمن خیرمقدم به مهمانان حاضر درجلسه و تشکر از حضورشان ، در خصوص روابط حسنه ثبت با جامعه سردفتران و تعامل وهمکاری خوب و مطلوب سخنان مبسوطی ایراد و در خصوص دقت نظر و توجه همکاران به قوانین و مقررات در تنظیم اسناد بعنوان یکی از مهمترین ارکان اعتبار سند رسمی مطالبی بیان داشت ... سپس آقای سیدعلی اصغر میروکیلی دبیر جامعه ضمن خیرمقدم به حاضرین از حضور سبز مدیرکل امور اسناد و اعضای هیئت مدیره کانون تهران که رنج سفر را تحمل و به جمع گرم و صمیمی ما پیوسته اند و از سایر مهمانان و مدعوین و سران دفاتر تشکر و قدردانی و با گرامیداشت ایام الله دهه فجر و اربعین حسینی ،  گزارشی از عملکرد جامعه سردفتران یزد بعنوان اولین تشکل ثبت شده با بیش از ٢٢ سال خدمت به همکاران به سمع و نظر حاضرین رساند ... بعد از آن آقای هاشمی مقدم سخنان مبسوطی در خصوص سند و انواع آن و جایگاه دفاتر اسناد رسمی بعنوان متولیان اسناد رسمی و اعتبار اینگونه اسناد ذر جامعه و آثار حقوقی آن در کاهش جرائم و اختلافات و دعاوی ایراد و از ظرفیتهای بالای دفاتر و لزوم بالا بردن صلاحیتها در لایحه قضازدایی نام برد و اظهار امیدواری کرد با اصلاح مقررات در آینده نزدیک مشکلات رفع و ارزش و اعتبار اسناد رسمی در جامعه جایگاه اصلی خود را پیدا کند ... سپس آقای حیدری ریاست دادگستری نکاتی در خصوص آسیبهای این نهاد و لزوم توجه به مقررات در تنظیم اسناد سخنانی ایراد و تاکید نمود سران دفاتر علاوه بر توجه به قانون ، خدمت به مردم را نیز ملحوظ نظر قرار داده و با علاوه بر قصد  انجام وظیفه و کسب رزق و روزی ، قصد قربت و خدمت رسانی را نیز نیت نمایند تا هم کسب و کار باشد و هم عبادت .... بعد از ریاست دادگستری آقای دشتی نایب رییس کانون تهران نیز با تاکید بر پیگیری مطالبات سران دفاتر ، برنامه های هیئت مدیره را در سطح کلان و امور مربوط به اصلاح قوانین و برنامه دردست مطالعه و اجرای بیمه همکاران و اموری که سبب افزایش صلاحیت دفاتر از قبیل پلمپ دفاتر تجاری و امور شبه قضایی و غیره میگردد تشریح و جامعه سردفتران یزد را فعال و پویا و همیار کانون تهران معرفی و اظهارامید واری کرد بزودی شاهد تشکیل و تاسیس کانون سردفتران باشند .. سپس اقای علی اکبر در خصوص طرح بیمه خدمات درمان و تکمیلی سران دفاتر سخنانی ایراد و از  انعقاد قراردادهای لازم با بیمارستانها و داروخانه و آزمایشگاهها در استانها و شهرستانها قبل از اتمام سال خبر داد وآقای گودررزی نیز از فعالیت کانون در خصوص پیگیری آنچه اخیرا در مجلس شورای اسلامی و در رابطه با چند طرح و لایحه بخصوص ماده ٢٩ لایحه قانونی راهنمایی و رانندگی خبرداد و از همکاران خواست هوشیارانه اینگونه موارد را رصد نموده و به محض اطلاع از طرح یا لایحه ای که ممکن است به ضرر و زیان جامعه سردفتری باشد کانون را مطلع تا قبل از فوت وقت پیگیری نمایند .... آقای حسینی نیک از اعضای هیئت مدیره با ایراد مطالبی مبسوط  از ضعفها و کاستیهای موجود و تصویب قوانین در حوزه دفاتر اسناد رسمی بدون کارشناسی لازم و لزوم دقت نظر بیشتر سازمان ثبت وارجاع اینگونه امور به استانها و جلب مشارکت جوامع سردفتری در ارائه نقطه نظرات کارشناسی سخن گفت و در پایان از بازنشستگان مجموعه ثبتی تجلیل به عمل آمد و به رسم یاد بود هدایایی از طرف ثبت کل و جامعه سردفتران یزد به آنها تقدیم شد ...

جلسه در ساعت ۵/١٢ پایان یافت و آقای هاشمی مقدم از ساختمان جامعه سردفتران و فعالیتهای آن بازدید بعمل آورد و کتابخانه تخصصی جامعه که با بیش از ١٨٠٠ جلد کتب حقوقی و تخصصی یزرگترین کتابخانه تخصصی حقوق در استان است توسط میهمانان محترم مورد بازدید قرار گرفت ، لازم به توضیح است که این کتابخانه اخیرا به همت و عنایت هیئت مدیره کانون و مدیر محترم نمایشگاه تخصصی کتب دانشگاهی در تهران تجهیز گردیده است