همانگونه که قبلا" باستحضار رسید قرارداد بیمه تکمیلی درمان کارکنان دفاتر استان از ١٧ اذرماه ٨٨ قابل اجرا و کارکنان (اعم از لیست ١٣٠ نفره اولیه و ١١١ نفره بعدی) تحت پوشش بوده اند لذا خواهشمند است ضمن آنکه نسخه مربوط به مفاد قرارداد و آدرس بیمارستانهای طرف قرارداد با شرکت بیمه را که در حال ارسال برای سران دفاتر همکار است ، به رویت کارکنان خود میرسانید به بیمه شده گان اطلاع دهید هرگونه هزینه بیمارستانی و جراحی و غیره را که از تاریخ یاد شده پرداخت نموده اند با ارایه اسناد و مدارک آن به بیمه اسیا نمایندگی کد ٢۶۶٣ واقع در یزد ، بلوار دانشجو، روبروی سالن پذیرایی میزبان ارائه و جه آن را پس از کسر فرانشیز مربوطه دریافت نمایند

ضمنا در صورت مواجهه با هرگونه مشکل در دریافت هزینه های پرداختی با روابط عمومی (تلفاکس ۶٢۶٣٨٣۴) و یا آقای احمدی رئیس کمیته رفاه (امور بیمه و درمان)  جامعه تماس حاصل فرمائید  ...... هیئت مدیره جامعه سردفتران یزد