رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان نیز طی سخنانی در این مراسم بر اهمیت نقل و انتقال خودرو به صورت ثبت در دفاتر اسناد و صدور پلاک ملی به نام خریدار تاکید و اظهار داشت: عدم ثبت معاملات خودرویی در قالب انتقال سند مالکیت به نام خریدار، از معضلات بوده که بیشتر توسط بنگاه‌های اتومبیل و برخی از سردفترداران به صورت سند باز صورت می‌پذیرد.
سرهنگ سیدتیمور حسینی عدم ثبت معاملات خودرویی در دفاتر اسناد را باعث ایجاد مشکلات و معضلاتی در شناسایی مالک وسیله نقلیه در هنگام تصادفات مهم، ترخیص
خودروهای توقیف شده و فرار از مالیات و عوارض به حساب دولت دانست

موارد فوق نقطه نطرات مسئولین نیروی انتظامی است که مستقیما"با مسائل و مشکلات خودروها در ارتبط میباشند و در جلسه افتتاح طرح آزمایشی ساماندهی نقل و انتقال خودرو در گیلان بیان نموده اند این طرح طبق گفته خبرگزاری ایلنا برای اولین بار در کشور در استان گیلان کلید خورده است

ما مانده ایم که وقتی آقایان مسئول اجرائی خودروها چنین نظر میدهند  اعتقادشان به سند رسمی و جلوگیری از تنظیم سند باز و عادی است چرا بعضی دیگر و یا نماینده ای از نمایندگان مجلس بی محابا و بدون توجه به نظر کارشناسان خبیر و بصیر و آگاه به این امر مجدانه و مصرانه با تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی مخالفت مینمایند؟

برای خواندن سخنان فرماندهی نیروی انتظامی گیلان و سایرین به سایت همکار محترم محضردار مراجعه فرمایید