جناب دهقان

اطلاعات واصله حکایت از آن دارد مجددا حضرتعالی بر ادعای خود بر عدم لزوم تنظیم سند رسمی خودرو  در دفاتر اسناد رسمی پای فشرده و بنحوی توافق انجام شده قبلی و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس را زیر سئوال برده اید ....

جناب دهقان ما نمیدانیم اصرار حضرتعالی با آن تجربه بالا در مجلس برچه مبنایی استوار است وایا صرفا حمایت از تصمیمات نیروی انتظامی است یا الگوبرداری از کشورهای خارجی ؟ ولی به شما اطمینان میدهیم فرهنگ ایرانی و اقبال مردمی به اسناد رسمی ایجاب میکند اطمینان خاطر و امنیت روحی و ثبات تبادل اقتصادی و استحکام معاملات مردم بر پایه عقود معین ایجاب میکند اینگونه معاملات پشتوانه محکمی چون سند رسمی و حمایت قانون و دولت را بهمراه داشته باشد .. اختلافات ناشی از معاملات عادی و مراوده تجاری مردم بجز با استفاده از اعتبار اسناد رسمی رفع نخواهد شد و تراکم پرونده ها در دادگستری در صورت تصویب این قانون و نقل و انتقال در راهنمایی و رانندگی بعلت فقدان تخصص و تجربه کافی بیش از پیش ظهور خواهد یافت و سوء استفاده های افراد غیرمسئول و سودجو و واسطه ها که خود بخوبی آنها را میشناسید از یک طرف و عدم وجود ابزار مناسب در کنترل اشخاص ممنوع المعامله و بازداشتیها که توسط مقامات قضایی به دفاتر ارسال میگردند در مراکز تعویض پلاک بخصوص پایین بودن اطلاعات حقوقی در مراکز مذکور علی رغم بکار گیری فارغ التحصیلان حقوق موجب خواهد شد در مدتی کوتاه ، اساس مالکیت ها و حقوق مردم و دولت متزلزل گردد و جبران مافات میسر نباشد .. آنگاه مسئولیت این لجام گسیختگی و پایمال شدن حقوق مردم را چه کسی بعهده خواهد گرفت؟ کلکم راع وکلکم مسئول ...

از شما و افرادی که موافق با نظریات شما هستند استدعا داریم بیائید با تعامل بیشتر و بدون هیچگونه پیشداوری و منافع فردی در یک نشست مشترک با نمایندگانی از سران دفاتر و حقوقدانان به این امر با دید کارشناسی نگاه کنیم و نفع عمومی و حقوق دولت را ملاک عمل قرارداده و آثار زیانبار نقل و انتقال غیررسمی خودرو را بررسی و قبل از وقوع فاجعه علاج این معضل بنماییم ...  امیدواریم مطالب ما را ناشی از دلسوزی بدانید و به ندای جمع سران دفاتر که اکثریت قریب به اتفاق آنها وظایف خود را بعنوان معتمدین و امینان جامعه وبا صداقت و امانت و دینداری انجام میدهند، لبیک گویید.

همکاران بزرگوار در سراسر کشور :

 با ابتکار عمل و کوشش به موقع همکاران در هیئت مدیره کانون و دلسوزان به این صنف در تهران و قم و با مساعدت جناب دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ، برای رفع مشکل در موضوع ماده ٢٩ قانون راهنمایی و رانندگی ] کمیته فرعی تشکیل گردیده لذا از بزرگوارانی که امکان ارتباطی با نمایندگان محترم مجلس دارند تقاضا دارد با تشریح اهمیت و اعتبار سند رسمی و خطرات ناشی از واگذاری این مهم به غیر متخصص آن در روشنگری آن همت نمایند و از همینجا از جناب آقای اسداللهی نماینده بزرگوار تایباد که کم و بیش در جریان امر قرار گرفته اند و از جناب اقای دهقان نماینده محترم طرقبه که در ردیف مخالفان این امر قرارگرفته اند تقاضا داریم با دید وسیع تر و توام با کارشناسی به این ماده قانونی نگاه کنند و رضای خدا را بر رضای بنده خدا ترجیح دهند