به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، طی نشست مشترک مدیرکل دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی قوه‌قضائیه و مدیرکل تشکیلات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نماینده کانون سردفتران و دفتریاران، پیشنهاد سردفتر دفتر اسناد رسمی 1320 تهران مبنی بر واگذاری صلح و سازش و تنظیم سازش‌نامه به دفاتر اسناد رسمی مستنداً به مواد 180 و 181 قانون آیین‌ دادرسی مدنی با تأکید بر ضرورت اهتمام افزون‌تر و پیشگامی کانون سردفتران و دفتریاران در استفاده از ظرفیت‌های ارزشمند دفاتر اسناد رسمی، مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و به این ترتیب، امکان واگذاری امور شبه‌قضایی به دفاتر اسناد رسمی فراهم شد