در پی دعوت کانون سردفتران تهران جلسه بررسی و اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی که قول پیگیری برای تصویب ان در جلسه مشترک با ریاست محترم سازمان داده شده بود راس ساعت 4 روز یکشنبه 8 آذر در کانون تشکیل گردید در این جلسه که با حضور آقای دشتی و آقاصفری و گودرزی و تنی چند از اعضای هیئت و سران دفاتر تهران شروع بکار نمود نمایندگان کانون اصفهان و جوامع آذربایجان و خوزستان و لرستان و مازندران و هرمزگان و کرمانشاه و قم و  یزد و... حضور داشتند ابتدا اقای دشتی به حاضرین خیرمقدم گفته و سپس گزارش مختصری از سیر جریان تشکیل کمیته های بررسی و اصلاح قوانین در سازمان و اینکه این اصلاح در دو کمیسیون مختلف (اصلاح مختصر با قید فوریت درقالب طرح و اصلاح کلی در قالب لایحه) به شرکت کنندگان ارائه و جمع حاضر نیز با تشکر از پیگیریهای مستمر هیئت مدیره کار بررسی را اغاز نمودند گرچه بررسی و ارائه پیشنهادات همکاران ماده به ماده به کندی پیش میرفت لکن توجه همکاران به مسائل کلان و آمادگی لازم مایه امیدواری بود عمده مسائلی که مورد اتفاق نظر دراین اصلاحیه قرار داشت 1-تثبیت جایگاه رفیع سردفتری و افزایش صلاحیت ها و اختیارات و وظایف و2- تفکیک و شفاف سازی تکالیف سردفتر و دفتریار بعنوان معاون دفتر وحذف سمت نمایندگی ثبت که در مواد یک تا سه اعمال گردید 3-تعیین حدود مسئولیت دفتریاران وکارکنان در محدوده وظایفشان که در مواد 20 به بعد مورد نوجه قرار گرفت 4-وضعیت درآمذ و تامن معیشت سران دفاتر بعنوان کاتبن باالعدل بنحوی که با تصمیمات فردی و سلایق شخصی مورد تغرض قرار نگیرد وحفظ حقوق همکاران در انجام امور محوله و تاسیس حق الزحمه که شامل حق التحریر و حق التصدیق وحق التنظیم وحق المشاوره و غیره در ماده 50 به بعد و نحوه تجدیدنظر ان تحت نظر شورایعالی سردفتران و احیا سهم دفاتر از حق الثبت وسایر وجوه عمومی که زحمت وصول ان با دفاتر است 5-اصلاح کلی در مواد مربوط به تشکیل کانونهای استانی و استقلال مالی واعمال حقوقی و به موازات ان تشکیل شورایعالی سردفتران ایران مرکب از نمایندگان کانونهای استانی جهت اتخاذ تصمیمات کلان و تهیه و تنظیم ایین نامه ها و نعامل با قوای سه گانه و احقاق حق همکاران که در مواذ 55 به بعد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

لازم به توضیح است که گرچه در جلسه صبح و عصر 9 آذر تعدادی دیگر از استانها حضور یافتند ولی عدم حضور سایر استانها در این امر مهم و حیاتی بنظر ما عدم توجه و علاقه به سرنوشت خودمان تلقی میشود و امیدواریم نظرات سودمندشان به موقع به کانون ارسال تا اصلاحات مورد نظر هرچه پربارتر باشد حقیر که بعنوان نماینده جامعه یزد حسب نکلیف در این جمع فرزانه شرکت نمودم اذعان مینمایم اکثر شرکت کنندکان از همکاران دانشمند و فرزانه و صاحب نظر و کارشناس بودند که خود را حقیر و ذیصلاح در حضور میان این جمع نیافتم و در عوض از داشتن چنین نخبگانی در این صنف لذت برده و برخود بالیدم  بر خود لازم میدانیم برای همگان ارزوی توفیق روز افزون نموده و از هیئت مذیره محترم کانون تشکر ویژه داشته و در همینجا از  پرسنل زحمتکشی که در این نشست دوروزه متحمل زحمت پذیرائی  از جمع بودند سپاسگزاری نمائیم