بعد از جلسه معارفه و درد دلها با ریاست سازمان ، شرکت کنندگان بنا به دعوت آقای دشتی برای ادامه بحث و تبادل نظر در کانون سردفتران حضور بهم رساندند و  پیرامون نتایج و ارزیابی دیدار با آقای تویسرکانی نظرات همکاران بیان و لزوم پیگیری مطالبات سردفتران تا حصول نتیجه و شرکت فعالانه جوامع و کانونهای استانی در ارائه نظرات کارشناسی و راه حلهای مناسب مورد تایید همگی قرار گرفت و نمایندگان هر استان نسبت به توصیف وضعیت دفاتر حوزه فعالیت خود و نحوه برخورد با تخلفات و مشکلات اسناد خودرو و تقسیم اسناد و عملکرد ادارات ثبت و چگونگی تعامل با دفاتر و معضل بخشنامه های زاید روزانه و غیره پرداختند و به اتفاق موافقت نمودند همایش کانونها و جوامع استانی در قم و به میزبانی جامعه سردفتران آن استان هرچه سریعتر تشکیل گردد و در این راستا برای نظم در تشکیل اینگونه همایشها هیئت رئیسه ای انتخاب و مقرر شد هماهنگی لازم را بعمل آورد ودستورالعملی برای اینکار تدوین نماید ....

امید است  همایش قم به برکت  حضرت معصومه سلام الله علیها پربار و منشا خیر و برکت و پایه تصمیم گیریهای کلان در حوزه سردفتری باشد و شورایعالی سردفتری در این همایش پایه گذاری و همکاران از استانهای کشور به جمع بندی لازم رسیده و اساسنامه آن بتصویب و تایید همگان برسد وتا یافتن جایگاه قانونمند ، بعنوان یک شخصیت حقوقی بتواند در تصمیم گیریهای کلان و ارائه راهکارهای علمی و عملی و کارشناسی به مراجع ذیربط نقش اساسی خود را ایفا و با همت همگانی ، جایگاه خود را تثبیت نماید .. شاید از این رهگذر توفیق دیداری با مراجع و علما و طرح مشکلات سردفتران و تبیین جایگاه قرآنی این کاتبین بی جیره و مواجب نیز نصیب گردد