امروز نمایندگان کانونها و جوامع سردفتران استانها به اتفاق تنی چند از هیئت مدیره کانون تهران ساعت ٩  صبح با ریاست سازمان ثبت اسناد دیداری دوستانه و توام با تفاهم داشتند این جلسه که با چند دقیقه تاخیر در محل سازمان آغاز بکار کرد ابتدا با هماهنگی نمایندگان استانها سه نفر از دوستان از اصفهان و فارس و قم رئوس مطالب و مشکلات پیش آمده برای دفاتر در این چند سال گذشته را بیان و سپس آقای تویسرکانی ضمن خیرمقدم و تشکر از همکاران بلخاظ تحمل رنج سفر بیاناتی را در سیاست کلی سازمان در رفع معضلات و مشکلات دفاتر بیان نمود

ابتدا آقای دشتی ضمن تشکر از ریاست سازمان ، طی صحبت کوتاهی از علت تشکیل این جلسه به معرفی همکاران از استانهای مختلف پرداخت و بعد اقای اسحاقی از جامعه سردفتران قم در خصوص لزوم هرچه سریعتر اصلاح قوانین و تشکیل کمیته ای مرکب از سران دفاتر و سازمان و همچنین تعیین منابع مالی برای کانون سردفتران و قبول و تعیین جایگاه جوامع سردفتران و دخالت دادن آنها در تصمیم گیریها و جایگاه سردفتری در نظام و تبیین و تعریف مشخص از آن  و تشکیل کانونهای استانی و شورایعالی سردفتری و تاسیس دفتری جهت ارتباط تنگاتنگ با حوزه علمیه   سخنان مبسوطی ایراد و آنگاه توسط آقای  نگهداری از کانون فارس در تکمیل و اعلام دردها ضمن بیان وضعیت امنیت شغلی و درآمدی دفاتر با توجه به وضع موجود درخواست رسیدگی هرچه سریعتر به این امر و لغو تبصره ۵٨ و تعرفه رقابتی موجود مطالبی را بیان   و اظهار داشت در صورتیکه مبسر نیست با توجه به ضرر و زیان بیش از حد بسیاری از دفاتر لااقل اجازه داده شود برای جلوگیری از زیان بیش از حد سردفتر بتواند مدتی کار خود را تعطیل و معلق نماید تا اوضاع روبراه گردد وی با اشاره به ممنوعیت اعمال شده در رابطه با انتخاب دفتریاران اقارب خواستار رفع این محدویت گردید  سپس آقای مرادی ریاست کانون اصفهان موارد تالی فاسد ناشی از تبصره ۵٨ و مقایسه اجمالی نسبت به میزان تحریر انتقالات املاک بر اساس قیمت منطقه ای و تفاوت فاحش حق الزحمه سران دفاتر و بنگاههای معاملات املاک نسبت به ملک معین و غیر متعارف بودن آن با توجه به تحریر اسناد خودرو و همچنین تبعات ناشی از ازدیاد بی رویه دفاتر و نگرانی و سردرگمی دفاتر جدید و وضعیت معیشتی مجموعه سردفتری و لزوم ایجاد و تبیین یک سیستم واحد تقسیم اسناد در کلیه استانها و یافتن راهکارهایی درراستای افزایش صلاحیت دفاتر و ایجاد اسناد جدید مطالب مبسوطی را به سمع حاضرین رسانید و در خاتمه از اینکه به همکاران فرصتی داده شد تا از نزدیک و بی پرده دردها و مشکلات را بیان نمایند از طرف جمع تشکر و سپاسگزاری بعمل آمد ... در ادامه بخوانید


آقای دکتر تویسرکانی نیز با تشکر از حضور نمایندگان کانونها و جوامع استانی اظهار داشت مسائل و مشکلات اشاره شده مورد نظر سازمان و دردستور کار قرار دارد و کمیته هایی جهت بازنگری قوانین و راه حلهای لازم جهت برون رفت از این وضعیت پیش بینی شده و قول مساعد داد که در خصوص وضعیت تحریر هرچه سریعتر رسیدگی و حل خواهد شد و با بیان اینکه ازدیاد دفاتر در چند سال اخیر توسط قوه قضاییه و سازمان بنا به دلایل و توجیهات خاص خود بوده اظهار داشت اگر من مدیر سازمان بودم شاید بدین نحو عمل نمینمودم و در خصوص توقف اینکار اعلام نمود ازدیاد و افزایش کمی دفاتر دردستورکار اینجانب قرارندارد و از نظر کیفی باید آن را ارتقا داد و همزمان باید شیوه ها را تغییر و اصولی کرد و دفاتر را مطابق با علم و فن آوری جدید روزرسانی نمود .. دکتر تویسرکانی در این جلسه اعلام نمود تشکیل کانونهای استانی و اصلاح مقررات مربوطه مورد نظر اوست و اظهار امیدواری کرد در تمام استانها و یا بصورت منطقه ای کانونها تشکیل گردد و در خصوص اعمال ممنوعیت انتخاب دفتریاران اقارب با استدلال به اینکه دفتریار ضمن اینکه باید مورد اعتماد سردفتر باشد چون نماینده ثبت هم هست لذا همانند رد دادرس در مورد دعاوی خویشاوندان .... این عمل لازم است (البته در این مورد و درخصوص استدلال و توجیه افزایش دفاتر در پست بعدی پاسخ لازم داده خواهد شد) در پایان مطالب پراکنده بصورت توصیه و اعلام نظر و غیره مطرح و ساعت یازده و بیست دقیقه جلسه پایان یافت تا ادامه بررسی مشکلات دفاتر در ساعتی بعد در محل کانون ادامه یابد که این جلسه تا ساعت ٣ بعد از ظهر بطول انجامید

ضمنا به اطلاع همکاران خود در استان یزد میرسانیم درخواست مجدد تشکیل کانون در استان  به آقای تویسرکانی تحویل گرد

در خاتمه از هیئت مدیره کانون به ویژه اقایان دشتی و آقاصفری و معزالدینی و سعیدی بلحاظ اهتمامی که در این راه بکار بستند و از پرسنل شریف کانون که در پذیرایی از دوستان و همکاران متحمل زحمت شدند تشکر و قدردانی میکنیم