اولا" بر خود لازم و ضرور میدانیم مراتب احترام و ارادت قلبی خود را نسبت به کلیه کسانی که در این برهه از زمان آنهم با  وضعیت اسفناک سردفتری و حوادث چندسال گذشته و مواضع خصمانه ای که علیه دفاتر اتخاذ شده ،  شجاعانه پای در این عرصه نهاده و خود را برای خدمت و تحمل مشکلات آتی آماده و داوطلب گردیده اند صمیمانه ابراز نماییم در حد وسع و توان آمادگی خود را برای همکاری اعلام و دست یکایک آنان را به گرمی میفشاریم ... واما آنچه بنظر ما مواردی فرا روی کاندیداهای محترم قرار دارد که  باید قبل از فوت وقت نزد وجدان خود آن را تحلیل و در صورتیکه خود را مرد میدان میبینند خطر کنند و از مشکلات و تهمتها و افترا و... نهراسند که ملازمه خدمت صادقانه پذیرش ناهمواریها است و وباید محکم ایستاد و به فرموده امام صادق (ع) شیعه شیشه ای نبود تا با تلنگری بشکند و ناامید گردد

همانگونه که میدانید و از ما نیز دردآشناترید و بقدر یقین همین دردها و دغدغه ها شما را مصمم و موجب داوطلبی گردیده ، همیشه و در طول تاریخ،  دفاتر اسناد رسمی مورد بی مهری و بی توجهی حکومتها و متصدیان امور بوده و بر خلاف سایر نهادها و حتی صنوف مختلف از هیچگونه حمایتی برخوردار نبوده و سازمان ثبت نیز بعنوان حامی قانونی بر خلاف تکالیف قانونی خود نه تنها از این قشر زیر مجموعه خود حمایتی بعمل نیاورده  و در راستای اصلاح و رفع مشکلاتشان گام موثری بر نداشته که همیشه در پی شاکی تراشی هم بوده و به ندرت مصاحبه ای از زعمای ما میتوان یافت که حتی تشکر و قدردانی مختصری از سردفتر شده باشد ولی برعکس بعنوان افتخارات و بیلان عملکرد خود از افزایش تعداد آراء دادگاههای انتظامی خبر داده و در انتها از مردم درخواست شده تا شکایات خود را از این صنف به بازرسی سازمان تسلیم نمایند ولی هرگز کسی نپرسید که ایا در تمام مملکت هیچ سردفتری حتی یک نفر که قابل تقدیر باشد نبود؟ بگذریم .. خدا را شکر هیچیک از همکاران ما در سراسر کشور نیز انتظار چنین عملی از مسئولین خود نداشتند .. غرض از نگارش این دردنامه آن است تذکری داده باشیم بر دانسته های شما و سوابق نگرش به دفاتر که روزی جایگاه مجتهدین بود و راست گفته اند که اولیاء طاغوت در آن زمان با تاسیس دفاتر اسناد رسمی در واقع خواستند جایگاه علما را تضعیف وفقاهت و وجاهت و اعتماد مردم را خدشه دار سازند بهمین لحاظ نیز بجز در مواردی نادر و تحت اجبار به اقتضای زمان،  اصلاحاتی مطابق با شان و منزلت سردفتران بوجود نیاوردند و با نگاهی به متن  قوانینی هم که بتصویب رساندند ، تعجیل و ناپختی از آن مشهود است ولی ایکاش به همین قانون نیم بند هم احترام میگذاشتند

متاسفانه این قانونگریزی و بی توجهی به حقوق حقه ما در این چند سال اخیر از پشت پرده حیا بیرون آمد و علنا از متروکه شدن موادی از آن صحبت به میان آمد و بقول معروف شمشیر را از رو بستند . لازم نیست به دنبال خاطی بگردیم زیرا یافتن خاطی شاید چندان حائز اهمیت نباشد که بیشتر خطری که همچنان ما را تهدید میکند نوع نگرش و نهادینه شدن این نوع تفکر است ، امروزه دادن شعار و آنهم هرچه نوین تر و مدرنیته تر در دستور کار مدیریتی ما  قرار گرفته و دیگر آن زمان که میگفتند هدف وسیله را توجیه نمیکند گذشته و در یک انقلاب اداری به مصداق ولتغربلن غربله همه چیز در یک غربال زیر ورو شده و همینجاست که ایستادگی در مقابل این نگرش ها و قانونگریزیها اراده ای قوی میطلبد و برآوردن اهداف صنفی همکاران در این راستا نیازمند از خود گذشتن و تحمل سختیها و رنجهاست .. پای نهادن در این راه به مثابه آن است که پای برهنه در بیابانی از خار مغیلان گام برداری پس نمیتوان انتظار داشت خاری در پای نخلد و درد و رنج و تعب آن شما را از پای در نیاورد .. از اینکه خطر کرده اید کمال امتنان است ولی اگر در خود قدرت مقاومت را نمیابید قبل از آنکه مورد انکار یا مواخذه قرار گیرید خویش را از مهلکه بدر برید  و با نشستی جمعی ، توانائیهای خود را مورد بررسی و تحلیل قرارداده و از بین خود افرادی را که قادر باشند با تمام توان این کشتی طوفان زده را به ساحل نجات هدایت کنند انتخاب و سایر دوستان به نفع بقیه کنار روند تا با تشتت ارا روبرو نباشیم آنچه مسلم است در این راه که هیچ منفعتی برایش متصور نیست،  هیچکدامتان رقیب دیگری قلمداد نمیشود ، همه به میدان آمده اید تا گره ای از مشکلات این صنف مورد بیمهری قرارگرفته و تا حدی تحقیر شده بگشایید و شاید جایگاه رفیع سردفتری را اعاده نمایید و خود میدانید هرکس برنده این انتخابات شود بازنده زندگی و خانواده خواهد شد و تا مدتی روی خوش در زندگی روزمره نخواهد دید پس چه بهتر که توانائیهای بالقوه و بالفعل بین خودتان مورد ارزیابی قرار گیرد و اگر افرادی را اصلح تر از خود میدانید به میدان بفرستید و خود نیز حمایتش کنید زیرا اینجا منافع جمع کثیری همکار و چشم انتظار اقدامی عاجل ،  با انتظاراتی فوق تصور منتظر و به شما امید بسته اند و فردا روزی جوابهایی چون نشد ، نتوانستیم ، فشار از بالا مانع از کار است و .. غیره برایشان علی رغم احتمال تحقق آن ، قانع کننده  نیست و شما همکاران در معرض هجمه جمعی مظلوم و حقوق از دست رفته خواهید بود که گناهی جز داوطلب شدن برای خدمت بدون هیچگونه چشمداشتی ندارید فردا مطالبات همکاران را جوابگو نخواهید بود ، فردا خزانه خالی کانون و کلی مستمر بگیر و درمانده در معیشت خود اگر نتوانید به راه حلی منطقی دست یابید شما را شرمنده خواهد ساخت ....

بنظر ما انتظارات همکاران در سطح کشور از هیئت مدیره جدید حداقل موارد زیر خواهد بود که هنوز بر مسند بی جیره و مواجب کانون تکیه نزده سیل تقاضا ها و مطالبات و انتقادات روانه خواهد شد به ویژه  آنها که رای داده اند و خدای ناکرده  خود را واجد حق میدانند .....  << بقیه در ادامه مطلب >>

 


امروز با وضعیتی که برای دفاتر بوجود آمده اگر همتی والا و گامهایی استوار و بلند در اعاده حقوق و حیثیت و اعتبار برداشته نشود شاید فردا دیر باشد ، تمام صنوف و اتحادیه های صنفی و کانونهای مختلف اعم از کارشناسان ، وکلا، و... در مقابل اجحاف و قانونگریزی و تضییع حقوق خویش عکس العملی مناسب نشان میدهند و تا رسیدن به هدف و رفع مشکلات از پای نمینشینند ..چه شده که جامعه سردفتری در کشور اینگونه بی تفاوت از اینهمه مرارت و رنج و جفا میگذرد؟ چگونه با اینهمه سوابق کاری و قدمت نزدیک به یک قرن و اعتماد عمومی اجازه میدهیم هربلائی که بخواهند بر سر بیاورند؟ ایا ضعف از خود ماست؟ ایا عدم تحرک و مداخله در سرنوشتمان خیانت در حق ایندگان این شغل نیست ؟ آیا در تمام نظام جمهوری اسلامی هیچکس یافت نمیشود به درد دل ما گوش کند؟ تصور ما این است که به جمودگی و بی تفاوتی و عدماعتقاد به اصلاحات لازم در این شغل عادت کرده ایم و هریک به امید دیگری دل بسته ایم حال آنکه این مهم حرکت و انسجام جمعی و همت بلند و ثبات قدم  را میطلبد و نه تنها هیئت مدیره سایق که هیئت مدیره آتی و بلکه هیچ فرد و گروهی بدون مساعدت و یاری عموم منسوبین به این شغل قادر نخواهد بود در مقابل اینهمه بیمهری قدم موثری بردارد اتتقاد کردن و  ادعای کم کاری و اتهام ترس و زبونی چاره کار نیست حرکتی حساب شده همراه با شجاعت و وجدان و دلسوزی و ترجیح منافع جمعی به منافع فردی علاج درد است پس بیایید با یک یاعلی واقعی دست در دست هم دهیم و هرکس به وسع خود و در حد توانایی خویش بلکه بیشتر و ایثارگرانه منتخبین کانون را که امیواریم با نیت خیر و مصمم در حرکتی انقلابگونه پای در این میدان کارزار گذاشته باشند ، یاری نماید و در آتیه ای نزدیک شاهد آن باشیم که در جامعه و نظام مملکتی سران دفاتر نیز در تصمیم گیریهای کلان کشور موثر و کانون سردفتران بعنوان کانون اعتماد سازی طرف مشورت دولتمردان قرار گیرد ... آنچه در درجه اهمیت قراردارد عبارتند از :

١-اعتلای نام و وجهه  سردفتری به معنای واقعی و قرآنی آن

٢-اهتمام در اعاده حقوق از دست رفته سران دفاتر و دفتریاران تا حصول نتیجه

٣-تشکیل کانون عالی یا شورایعالی کانونها و جوامع سردفتری کشور بعنوان بالاترین مرجع تصمیم گیریهای اساسی  و ارائه طرحها و راهکارهای لازم و جلب منافع جامعه سردفتری کشور در  سطح کلان و ایجاد روابط و تعامل با قوه مقننه و سایر قوا ی کشور

۴-تشکیل کمیسیونها و کارگروههای لازم متشکل از سران دفاتر و دفتریاران مجرب سراسر کشور و بررسی قوانین و مقررات فعلی و موارد مغایر ورفع تکالیف مالایطاق و نیز بررسی مجموعه بخشنامه های عمومی و اختصاصی فعلی و تطبیق آن با قوانین موجود و پیشنهاد حذف بخشنامه های زاید از طریق سازمان ثبت ویا تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری

۵-با قید فوریت تهیه پیش نویس اصلاح موقتی قوانین به ویژه بخش مربوط به کانون سردفتران و رفع مشکلات فراروی کانونهای استانی و تشکیل کانون در تمام استانها و در صدر تمامی کانونها تشکیل کانون سردفتران کشور یا عناوینی مشابه که فوقا اشاره شد وهمزمان اصلاح و به تصویب رساندن قانون جامع سردفتران اعم از اسناد رسمی و ازدواج و طلاق با توجه به فن آوری روز و منطبق با نیازهای امروزه کشور و همسوسازی با سردفتری در جامعه بین المللی

۶-یافتن راهکارهای لازم در سرمایه گذاری و سود بیشتر برای تامین آتیه سردفتران و امور رفاهی و بازنشستگی آنان و در خواست تخصیص و تامین قسمتی از بودجه عمومی دولت با توجه به تکلیف دولت اسلامی به تامین بیمه و بهداشت رایگان و حقوق شهروندی با توجه به خدمات صادقان هفتاد ساله این قشر

٧-رسیدگی به وضعیت بیمه درمانی بنحو اصولی منطبق با شان و حیثیت سردفتری اعم از اصلی و تکمیلی و انعقاد قرارداهای مربوطه برای کلیه سران دفاتر و دفتریاران اعم از قدیم و جدید و افراد تحت تکفل آنها

٨- تقویت بنیه مالی صندوق بازنشستگی و تعاون و امور رفاهی با سرمایه گذاریهای اصولی و اخذ منابع مالی از هرطریق ممکن و پیگیری و وصول حقوق سردفتران از مالیاتهای وصولی

٩- گسترش کارگاههای آموزشی بصورت مستمر در تهران و مراکز استانها و شهرهای بزرگ و تهیه مقالات و جزوات کاربردی منطبق با مقررات بنحوی که برای همکاران ابهامی در اجرا باقی نماند

١٠-فعال کردن کمیسیون ماده ۶۶ و زیرمجموعه هایی جهت بررسی سئولات رسیده وتطبیق با موارد مشابه قبل و تسریع در پاسخ به همکاران و اتخاذ رویه های واحد و وحدت رویه به شکلی بهتر و موثر تر از سابق