آدرس نام سردفتر شمارة

يزد، ميدان باهنر ، بالاتر از بابا بستني آقاي محمد حسين كريمي دفتر 1 يزد
يزد بلوار هفده شهريور- نرسيده به اداره بازرگاني آقاي محمد رضا طاحونه دار دفتر 2 يزد
خيابان كاشاني كوچه معظمي جنب پمپ بنزين آقاي سيد عليرضا طبا طبايي دفتر ۳ يزد يزد بلوار منتظر قائم – روبروي روزنامه كيهان آقاي علي دهقان دهنويي دفتر 4 يزد
خيابان فرخي جنب بيمارستان امير المومنين آقاي سيد حسين ميروكيلي دفتر 5 يزد
يزد-بلوار آزادگان نرسيده به سه راه آزاد شهر آقاي ولي راعي دفتر 6 يزد
يزد خيابان مطهري نرسيده به چهارراه فرهنگيان آقاي محمدحسين صالحي پور دفتر 8 يزد
يزد- ميدان ابوذر آقاي عليرضاسليمي منشادي دفتر10 يزد
يزد-بلوار22 بهمن –مقابل شهر وروستا آقاي عباس پرسيان دفتر 20يزد
خيابان مطهري نرسيده به پمپ بنزين روحانيون آقاي محمد باقر نيكنام دفتر 22يزد
بلوار دانشجو-روبروي چلوكبابي سادات اخوي آقاي عليرضا زارع دفتر 24يزد
يزد- ميدان امام حسين آقاي سيدعلي اصغرميروكيلي دفتر 25يزد
يزد-بلوار منتظر قائم روبروي اداره برق آقاي مصطفي احمدي دهج دفتر 26يزد

آدرس ساير دفاتر در آينده نزديك ................

از همكاران عزيزي كه مايل نيستند نام و آدرس دفترشان در وبلاگ باشد با جامعه سردفتران تماس حاصل نمايند تا در اسرع وقت حذف گردد