دنیای اقتصاد بدون اینکه علت عدم رعایت اخلاق اطلاع رسانی غلط را بیان کند ظاهرا"در توجیه خبر اتصال سران دفاتر استان مازندران نظرات مدیرکل ثبت استان و مسئولین بازرگانی و اتحادیه مشاورین املاک را درج نموده است که برای خواندن  مشروح آن میتوانید  کلیک رنجه فرمایید  ،  بهرحال از موضع گیری خوب همکارانمان در ثبت استان مازندران و جامعه سردفتران استان تشکر میکنیم