شنیدستیم انتشار خبر اتصال سردفتران مازندران در دنیای اقتصاد با عکس العمل شدید بعض از سران دفاتر و جامعه سردفتران استان روبرو و تکذیبیه لازم تهیه و طبق قانون مطبوعات تقاضای انتشار آن در همان صفحات گردیده است که به محض دریافت متن آن به اطلاع همکاران خواهد رسید شنیده ها حاکی است که اداره کل ثبت استان مازندران نیز به این خبر کذب واکنش نشان داده و حتی موضوع به معاونت اسناد سازمان نیز سرایت کرده است

از اقدام به موقع و بجای همکاران محترم در جامعه سردفتران مازندران سپاسگذاریم