با خبر شدیم جناب آقای امیری ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در غم از دست دادن والده ماجده معظمه خود مرحومه مغفوره سرکار خانم محبوبه محمدی (امیری) به سوگ نشسته اند ، ضمن ابراز تاسف و تاثر بدینوسیله مراتب تعزیت و تسلیت خود را به ایشان و بیت شریف وخاندان محترم محمدی و امیری تقدیم و برای بازماندگان صبر وبقای عمر وبرای آن مرحومه خلد آشیان غفران و رحمت واسعه الهی و علو در جات مسئلت مینمائیم ، طبق اطلاع واصله مراسم ختم آن مرحومه از ساعت ٣٠/١٠ صبح الی ١٢  یکشنبه ٢۴ خردادماه جاری در مسجد ارگ تهران برگزار میگردد