اخیرا نامه ای از آقای مفتح به سازمانهای بازرگانی صادر شده که در آن به "تخصیص سطح دسترسی واستعلام کد رهگیری از طریق سامانه به نمایندگان دفاتر اسناد رسمی" تاکید گردیده  و گوش فلک را کر نموده اند و برای مردم ایجاد شبهه که دفاتر نیز میتوانند کد رهگیری بدهند .. متعاقب آن از سازمان بازرگانی (مثلا"استان یزد) به ادارات کل ثبت اعلام شده تا دفاتر در صورت تمایل ثبت نام نموده و مدارک خود را ارسال نمایند ولی واقع امر این نیست که در کاغذ است و دورنمای آن فراروی من و شما ....

با تماسهای مکرری که بعض همکاران داشته اند معلوم شد که دفاتر میتوانند با اتصال به این سامانه و تعیین سطح دسترسی در مواردی که بخواهند بتوانند صحت کد رهگیری یک ملک را احراز کنند .... کسی نیست به آقایان بگوید دفاتر کی خواستند کد رهگیری را بررسی کنند ؟ اصلا دفاتر در تنظیم اسناد هیچ تکلیفی نسبت به کد رهگیری ندارند چه برسد به اینکه اصالت ان را بررسی کنند .. اگر این مصوبه یا نامه های سراسر ادعا را پیگیری کردند فقط و فقط بخاطر تسریع کار مردم و اینکه متعاملین مجبور نشوند با امراجعه مجدد به مشاورین املاک بار دیگر هزینه سنگینی علاوه بر هزینه اعطا این کد مبارک بپردازند واگرنه چنانچه دولت از ابزار زورمدارانه خود در دارایی برای اجبار مردم به اخذ کد رهگیری استفاده نمیکرد دفاتر نگران حال ارباب رجوع خود نبودند ...

این را گفتیم و نوشتیم تا دیگر همکاران در سراسر کشور اگر چنین نامه هایی بدستشان رسید خیالات برشان نداره ...  البته ما هنوز بدنبال موضوع هستیم که سطح دسترسی را پیگیری و آنچه به نفع مردم هست مطالبه و بدست آوریم