جناب آقای دشتی ، اعضاء محترم هیئت مدیره کانون

بر خود لازم دانستیم از اقدامات مستمر و خستگی ناپذیر جنابعالی و تیم همراه در صحن و راهروها و کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی و همچنین در مراجع انتظامی در رابطه با  "قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و واخذ جرائم ...."  تشکر و سپاسگزاری نمائیم

بخوبی میدانیم که اگر تلاشهای بی وقفه ودقت و روشن بینی آنجنابان نبود بخش عظیمی از اسناد و صلاحیتهای عام دفاتر در تنظیم اسناد رسمی بسهولت حذف میگردید لذا بر حسب وظیفه و با عنایت به اطلاع کامل از  حرکتهای مثبت و سازنده شما مراتب امتنان همکاران در استان به ویژه هیئت مدیره جامعه سردفتران یزد به حضور آنجناب و همکاران بزرگوارتان در کانون تقدیم میگردد  ضمنا از حسن ظن و محبتهای مبذوله سردار محترم و معظم رویانیان که به درد دل شما بعنوان نمایندگان این قشر گوش فراداده و با اصلاح ماده ٣٩ پیشنهادی به مجلس موافقت نموده اند تشکر و قدردانی مینمائیم  "جامعه سردفتران استان یزد"