قرار شد جلسه بعدی نشست کانونها و جوامع سردفتران استانها در ٢٨ و٢٩ خرداد ماه در قم با محوریت بحث و تبادل نظر در خصوص تاسیس شورایعالی سردفتران کشور یا عناوینی از این قبیل صورت پذیرد و اساسنامه های پیشنهادی استانها مورد بررسی و ماحصل آن تدوین و به ثبت برسد و از این پس به یاری خدا امور بنیادی و سرنوشت ساز دفاتر و خط مشی ها و طرحها و برنامه های کلان در این مجموعه پربار مورد بررسی و الگوی مناسب تهیه و از بازوهای اجرائی کانونها و جوامع سردفتران جهت پیاده سازی و اجرا استفاده گردد

از آنجا که در طول تاریخ  ایران و اسلام قم  نقطه عطفی بوده در رقم زدن امور مهم در این مملکت ، امید واریم این نشست نیز به یمن برکت وجود حرم شریف حضرت معصومه (س) و بزرگان و علما ، پربار باشد و صدای مظلومیت این قشر  محرومیت کشیده بناحق مورد بیمهری قرار گرفته ، بگوش مسئولین و متصدیان امر برسد و با عنایت و لطف الهی گوشها و دلها شنوا و ترتیب اثری مشهود گردد

امیدواریم جامعه سردفتران قم در ایفای رسالت خویش در اعاده حیثیت و شئونات سردفتری و احیای مجدد شخصیت  صنفی کاتبین بالعدل آنگونه که در تعاریف قرآنی مورد تکریم قرار دارند گام موثری بردارد و با شناساندن خدمات و اهمیت کار دفاتر اسناد رسمی و حاصل تلاش مستمر آنان در تنظیم و تنسیق اسناد مردم و جلوگیری از افزایش و تراکم پرونده در محاکم قضائی و ارزش دسترنج این قشر محروم از حقوق اولیه صنفی ، و انعکاس خواسته ها و آنچه بناحق بر آنان رفته است در رسانه ها و نزد علمای بزرگ و دردآشنا بتواند خدمتی بنیادی به جامعه سردفتری بنماید ...