نشست مشترک کانونهای سردفتران استانهای اصفهان و فارس و خراسان رضوی و کانون تهران و نمایندگانی از جوامع سردفتران و دفتریاران استانها بنا به دعوت کانون اصفهان از ساعت ٩ صبح روز پنجشنبه سوم اردیبهشت ٨٨ در محل کانون اصفهان برگزار و تا طهر امروز جمعه چهارم اردیبهشت ادامه یافت ...

در این نشست گرم و صمیمی که تنی چند  از اعضای هیئت مدیره کانون تهران نیز حضور داشتند پیرامون مشکلات دفاتر اسناد رسمی و جوامع سردفتری و کانونها بحث و تبادل نظر و دستور جلسه چهارگانه آن ( بررسی بودجه کانونها و جوامع - سردفتران جدید - تقسیم اسناد دولتی و بانکی - معضل اسناد اتومبیل) مورد بررسی اعضاء حاضر قرار گرفت و وهریک نظرات و طرحهای خود را ارائه و نقاط ضعف و قوت آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در پایان موارد مذکور صورتجلسه وبانضمام طرح های پیشنهادی جهت بررسی بیشتر و تدوین راهکارهای لازم به کانون تهران ارسال گردید 

دراین جلسه ضرورت تشکلی صنفی و هماهنگ کننده کانونهای کشور و جوامع سردفتری بعنوان مرجعی عالی در تصمیم گیریهای کلان و ارائه و بررسی نقطه نظرات سران دفاتر و دفتریاران در سراسر کشور و تعیین خط مشی کلی برای اجرا در سطح کشور مورد تائید و تاکید کلیه شرکت کنندگان قرار گرفت و مقرر شد در جلسه بعدی که در اواخر خرداد ماه امسال برگزار میگردد نام تشکل و اساسنامه مورد قبول تمامی نمایندگان سران دفاتر و دفتریاران کشور تعیین گردد به امید آن روز ..

جامعه سردفتران استان یزد به نوبه خود از هیئت مدیره محترم کانون اصفهان و کلیه متصدیان برگزاری این اجلاس مثبت و مهمان نوازی و محبت بیدریغ و سعه صدر بزرگواران  سپاسگزاری و از هیئت مدیره محترم کانون تهران و سایر همکاران شرکت کننده نیز بلحاظ صرف وقت و دلسوزی و دغدغه حفظ شئونات سردفتری تشکر و قدردانی مینماید