ضمن عرض تسلیت به همکار محترم سرکارخانم پورحسینی نژاد سردفتر اسنادرسمی شماره  ٧ یزد که در غم از دست دادن  والد معظم خود به سوگ نشسته اند و عرض تشکر از همکارانی که امروز در مراسم تشیع آن مرحوم شرکت نمودند ، به اطلاع کلیه همکاران ثبتی و سردفتران و دفتریاران میرساند بدین مناسبت  مجلس بزرگداشتی از ساعت ٨ صبح روز چهارشنبه ١٩ فروردین ماه در سالن اجتماعات جامعه سردفتران از طرف جامعه و روابط عمومی ثبت اسناد استان یزد برگزار میگردد حضورتان موجب امتنان و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود