حلول سال نو و تحول و دگرگونی طبیعت و تقارن آن با بهار ربیع و فرارسیدن نوروز باستانی را به کلیه همکاران بزرگوار در سراسر کشور تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سراسر شادی و سربلندی و سلامتی و بهروزی برای همگان از ایزد منان آرزو و از ذات باریتعالی در توفیق روز افزون همکاران و رفع تمامی گرفتاریهای بوجود آمده استمداد میطلبیم