در هفته گذشته با سه موضوع که با عملکرد روزانه دفاتر مرتبط است روبرو بودیم که تصور میشود هماهنگی لازم در خصوص موضوعات مذکور ضروری باشد

اول - در رابطه با اجرائی شدن ماده ٩ اصلاحی آئین نامه قانون تسهیل همانگونه که قبلا نیز باستحضار همکاران رسید عقیده ما بر این است که با حذف قسمتهای اخیر ماده ٩ در اصلاحیه و مصوبه جدید دولت دفاتر به استناد قانون تسهیل تنظیم اسناد و اراء وحدت رویه کانون همچنان از اخذ گواهی از دارائی و تامین اجتماعی برای اسناد رهن و اجاره و تقسیم نامه و سایر اسنادی که موجب تغییر مالکیت و انتقال عین اراضی و املاک نمیگردند معاف میباشند و با توجه به جذف قسمت اخیر تکلیفی به ارسال فتوکپی اسناد مذکور به مراجع ذیربط نیز نخواهند داشت

دوم - بخشنامه اخیر سازمان در رابطه با ارسال آمار قطعی غیرمنقول به دفتر وزیر بازرگانی نیز از طرف کانون سردفتران به دفاتر ابلاغ که تصور میشود با تفاوت زمانی زیاد اینک به همه ابلاغ گردیده لذا بابررسی و مشورتهای انجام شده با تنی چند از همکاران وهیئت مدیره استنباط ما از جمله "روزانه " در مقابل هفتگی و ماهانه این است که آمارها باید بصورت روزانه تهیه گردد ولی تصور این نیست که در روز تنظیم سند ارسال گردد زیرا با توجه به اوقات اداری و امکان تنظیم سند در پایان وقت اداری و عدم امکان تحویل آمار به پست تکلیف خارج از توان سران دفاتر خواهد بود به ویژه آنکه ممکن است سندی که ثبت میگردد به دلایل مختلف در روز ثبت تکمیل نگردد یا به دلیل انصراف باطل گردد فلذا ارسال چنین آماری بنحوی گواهی خلاف واقع خواهد بود به همین لحاظ پیشنهاد میگردد

اولا"هر سند پس از تکمیل و امضاء و تسلیم به متعاملین جزو آمار منظور و تنها گواهی تنظیم سند شامل مشخصات متعاملین ، مشخصات ملک مورد انتقال صادر و در اول وقت اداری روز بعد در دفتر اندیکاتور ثبت و پست گردد  ثانیا"با توجه به مفاد بخشنامه های سازمان این آمار منحصرا"اسناد قطعی املاک را را شامل میگردد ولاغیر  ثالثا" با عنایت به اینکه هزینه پست سفارشی یا پیشتاز سنگین و هرروز سران دفاتر نمیتوانند متحمل این هزینه سنگین گردند و در بخشنامه نیز تکلیف نگردیده تا از ارباب رجوع اخذ و خدمات دفترخانه نیز عرفا"و شرعا" وقانونا"تبرعی نیست لذا آمار تنظیمی پست عادی گردد

سوم - بخشنامه سازمان در خصوص نقل و اتتقالات فیش حج عمره ، با وجودی که هنوز به دفاتر ابلاغ نگردیده و علی رغم اعلام اولیه در سایت لبیک گرچه بنظر میرسید دفاتر بدون نیاز به هیچگونه مجوزی ، مجاز به تنظیم صلح نامه فیشهای بانک ملی لغایت فروردین ٨۶ هستند ولی ظاهرا" تفاوتی از نظر عملکرد دفاتر نکرده و همچنان انتقال فیشهای حج باستثناء نقل و انتقالات اقارب درجه اول و خواهر و برادر میبایست با مجوز حج و زیارت باشد مضافا" اینکه این اجازه میتواند توسط دفاتر زیارتی مجاز هم صادر گردد که باید منتظر اعلام نتیجه این امر باشیم