دومین جلسه بررسی مشکلات در انجام معاملات خودرو وتعویض پلاک با حضور مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان و مسئول روابط عمومی ثبت استان وجمعی از سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران وکارشناسان حقوقی مرکز تعویض پلاک یزد در سالن اجتماعات جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد برگزار شد این مراسم باشکوه  در راستای تعامل و هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر دفاتر و مرکز تعویض پلاک بنا به دعوت و ابتکار روابط عمومی ثبت و جامعه سردفتران با تلاوتی چند از ایات کلام الله مجید آغاز و دبیر جامعه سردفتران به مدعوین و حاضرین خیرمقدم و هدف از تشکیل این نشست را تشریح و بعد مدیر کل محترم ثبت استان در خصوص لزوم قانونمندی و رعایت اصل تکریم ارباب رجوع و ....   (( ادامه متن را کلیک کنید))


و ایجاد راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از هرگونه تالی فاسد و کوتاه شدن دست اشخاص غیرمسئول و واسطه ها و ضرورت هماهنگ شدن مراکز تعویض پلاک با دفاتر اسناد رسمی بعنوان دو محور و رکن اساسی در تنظیم اسناد خودرو ، بیانات خود را مبسوطا" به سمع حاضرین رسانده و  سپس موانع و مشکلات فراروی  هریک از طرفین به ویژه معضل وکالت نامه های خودرو و لزوم اتخاذ روش مناسب و منطبق با مقررات جاری کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد با توجه به لزوم حضور کارشناسان فنی و اجرائی مراکز تعویض پلاک برای جمع بندی و حصول نتیجه عملی کار و اجرای دقیق ماده ٢٠ آئین نامه راهنمائی و رانندگی و توافقات کانون سردفتران و ناجا ، در جلسه بعدی که با دعوت از ریاست محترم راهنمائی و کارشناسان صورت خواهد گرفت نتیجه نهائی کار مکتوب و اجرائی گردد

ضمنا مشکلات دفاتر اسناد رسمی در رابطه با انجام معاملات خودرو و امر تعویض پلاک و مقررات و دستورالعملهای قانونی مورد عمل دو طرف که توسط جامعه سردفتران تهیه گردیده بود بین  کارشناسان حقوقی مرکز توزیع گردید

در پایان از شرکت رهگشا و مرکز تعویض پلاک یزد بلحاظ عملکرد خوب خود در مقایسه با سایر استانها و تسهیل کار مردم تشکر و قدردانی و لوح تقدیر تقدیم گردید