صبح امروز جلسه ای با حضور مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان یزد و نمایندگانی از راهنمائی و رانندگی و مرکز تعویض پلاک و جامعه سردفتران ودفتریاران استان یزد و نمایندگان سازمان مالیاتی استان و تنی چند از سردفتران وکارشناسان ثبتی در دفتر مدیرکل تشکیل و پیرامون وضعیت نابسامان معاملات اتومبیل بحث و تبادل نظر گردید و درخصوص دست یابی به راهکارهای عملی جهت جلوگیری از هرگونه تالی فاسد و تضیع حقوق دولتی اعم از حق الثبت ومالیات و کوتاه کردن دست واسطه ها در معاملات خودرو و هرگونه نفوذ بر دفاتر اسناد رسمی ، نظرات کارشناسی ارائه و جنبه های مختلف آن بررسی شد ، در این جلسه بر لزوم دقیق اجرای ماده ٢٠ ائین نامه راهنمائی و رانندگی تاکید گردید و جهت جلوگیری از هرگونه تعلل متعاملین در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت رسمی انتقال معاملات خود و تبعات سوء ناشی از تاخیر اعم از فوت متعاملین ، مراجعات مکرر برای تمدید تائیدیه های انتقال دوماهه و تضییع وقت متصدیان مراکز تعویض پلاک ، مقرر گردید مراکز مذکور طبق ماده ٢٠ از ارسال کارت خودرو ها قبل از اعلام انتقال رسمی از طرف دفاتر ، خودداری نمایند

همچنین درخصوص وکالت نامه های رسمی اعم از فروش یا تعویض پلاک هماهنگی های لازم انجام و در خصوص اصل اعتبار اسناد رسمی و لزوم پذیرش آن بحث و تبادل نظر و در رابطه با نحوه ارجاع اسناد انتقال خودروها و کنترل اسناد وکالتی در هنگام تعویض پلاک توسط نماینده ثبت یا جامعه سردفتران بنحوی که نافی هرگونه سوء استفاده یا انحصاری شدن اسناد مذکور باشد راهکارهائی ارائه و مقرر شد بسترهای مناسب کار تهیه و تمهیدات لازم با هماهنگی مدیریت راهنمائی و ثبت اسناد فراهم و اجرائی گردد

بر خود لازم میدانیم از حضور و نظر مساعد ریاست محترم راهنمائی ورانندگی استان یزد و مرکز تعویض پلاک وهمچنین اهتمام جناب آقای حکیمیان مدیرکل محترم ثبت استان و دیگر برادران بزرگواری که در حفظ حیثیت و شئونات سردفتری در این امر مهم ما را یاری دادند تشکر و سپاسگزاری نمائیم