مطلبی از همکار محترم و بزرگوارمان جناب عادلی از سردفتران نیک اندیش چالوس داشتیم که بیش از اندازه ما را مرهون الطاف و محبتهای خویش قرارداده اند که لایق اینهمه محبت نبوده و نیستیم ولی از آنجا که مربوط به جامعه سردفتران یزد بود و عمومیت داشت و باید باستحضار همکاران خودم و ببنندگان وبلاگ میرسید عینا متن را ذیلا درج مینمایم تا هم تشکری باشد و پاسخی نه البته همسنگ با مراحم ایشان و هم در معرض رویت همکارانمان برای پاسخی شایسته تر "البته با اجازه جناب عادلی نام اشخاص برده شده را جهت جلوگیری از وهم و توخم و تورم و.... حذف کردم که مرا خواهند بخشید :

 به راستی من امروز برخودمی بالم که همکارانی ازخطه صلح ودوستی ومحبت یزد دارم انسانهای باصفا و دوست داشتنی که از بهترین های ایران هستند. مردم یزد این روزها ازمفاخر خود تجلیل مینماید درسطح محلی: دکتر جلال مجیبیان _ ملی: ایت اله صدوقی و بین المللی سیدمحمد خاتمی :منادی صلح و دوستی وگفتگوی تمدنها.

ای کاش میتوانستم این روزها دریزد باشم و تجربه دیدارهای قبلی خود از یزد و مردم بسیار  بسیارخوب یزد را تکرار نمایم خصوصا" باهمکاران یزدی دیداری تازه نمایم همکارانی که هرچنداز نظر تعداد در سطح شهر و استان بسیار محدود بودند ولی ازجمله
اولین استانهایی بودند که جامعه سردفتران یزد را تاسیس نمودند اولین استانی بودند که آرا, وحدت رویه را جمع آوری و تکثیر و توزیع و انتشار دادند جز, اولین استانهایی بودند که وبلاگ ایجاد نمودند و با همت و پشتکار دوست ..... و با همکاری سایر اعضای هیات مدیره جامعه سردفتران یزد وبلاگ آنها ازبهترین وبلاگهای جوامع وحتی کانون سردفتران میباشد ومن به کلیه همکاران خود درسراسر کشور توصیه مینمایم که حتما" از این وبلاگ خصوصا" وبلاک شخصى سردفتر 3 یزد بازدید ودر کلیه بحثها فعالانه شرکت نمایند