موضوع انشاء قدیمها که یادتونه؟ حالا هم هنوز شاید در روستاهای دور افتاده ما قدیمی نشده باشه "علم بهتر است یا ثروت؟" این موضوع انشائی است که سالیان سال هر دانش آموزی نوشته و بخاطر محصل بودنش و گرفتن نمره بر خلاف اعتقاداتش موضوع را با این جمله به انتها میرساند که البته واضح و مبرهن است که علم بهتر است .....

حالا در دنیای مترقی امروزه و دوران فن آوری علم و اطلاعات و ترقی و پیشرفت یک معمای جدید و چیستان مطرح است که قولنامه با کد رهگیری بهتر است یاسند محضری و عاقبت سند منگوله دار؟  که فکر کنم باید در انتها نوشت که صد البته قولنامه با یکدونه کد رهگیری زیبای یک میلیون تومنی!!!!!

آخرش نفهمیدیم موضوع دور زدن ثبت اسناد و قوه قضائیه است یا حکایتی فراتر از این حرفها؟  .... آیا دولت خود تصمیم گرفته امور حاکمیتی اسناد را هم بدست با کفایت خود بگیرد؟ آیا میخواهد با حمایت از قولنامه عادی آنهم به خاطر جا انداختن یک طرحی بنام کد رهگیری، آثار و اهمیت سند رسمی را زیر سئوال ببرد؟ از یک طرف قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد با افزایش اینهمه دفاتر اسناد در سطح کشور به زعم خود دسترسی عامه مردم به اسناد رسمی را تسهیل و به عبارتی با ترویج فرهنگ اعتبار اسناد رسمی ولو با ایجاد زیان غیر قابل جبران به دفاتر اسناد رسم موجود در کاهش پرونده های دادگستری تلاش میکند و از طرف دیگر قوه مجریه با ارائه طرح کد رهگیری و غیره و ذالک به قولنامه ها اعتبار میبخشد و خیلی هم زرنگتر و هوشیارانه تر لایحه مربوطه را نیز


آماده برای ارسال به مجلس مینماید ..... واگر سازمان و کانون سردفتران دیر بجنبند فاتحه سند رسمی هم خوانده است چه بسا در سالهای آتی اسناد رسمی قبل از ممهور شدن به مهر بنگاهها ومشاورین املاک وخودرو در هیچ اداره و دادگاهی پذیرفته نباشد ..... آنچه مسلم است در صورت تصویب این لایحه از این پس چنانچه پدری بخواهد ملکی را بنام فرزند خود نماید سردفتر باید ابتدا متعاملین را به یکی از بنگاههای مشاور املاک اعزام تا با پرداخت مبلغی ناقابل یک قولنامه با کد رهگیری دریافت وبعد برای تنظیم سند رسمی به دفترخانه مراجعت نمایند اینهم عاقبت اشتغال زائی به نفع دولت .......

نمیدانیم آخر و عاقبت چه خواهد شد فقط میدانیم در این جنگ و جدل ناخواسته و کورس گذاشتن و سبقت دو گروه حاکمیتی تنها ما سردفتران هستیم که قربانی اصلی این ماجرا هستیم و مردم نیز گرچه مدتی سرگردان خواهند بود ولی بهر حال به سند معتبر خود دست خواهند یافت ..... اللهم الجعل عواقب امورنا خیرا .. آمین