یک نگاه، یک نظر - سعید بیاتی


جناب آقای رازینی ریاست محترم دیوان عدالت اداری کشور در گفت‌وگوی پنجم تیرماه 1387 خود با خبرگزاری ایسنا گفته است: <در مواردی ممکن است مجوزی صادر شده و حال یک استثنا یا ضرورت پیش آمده که باید از مجوز بازگشت، در این موارد نیز باید حداقل برای شخصی که بر اساس مجوز صادره اقدام به سرمایه‌گذاری کرده، جبران خسارت شود تا ضرر به اشخاص وارد نشود، لذا باید رضایت فرد را جلب کرد. در این قبیل موارد اگر کسی به دستگاه قضایی مراجعه کند، حکم به ورود دادخواستش داده می‌شود، زیرا مجوز دادن و بعد جلوی آن را گرفتن، با آنکه از اول مجوزی صادر نشود، تفاوت دارد.>

سخنان مذکور که از سوی بالا‌ترین مقام ناظر بر تعهدات و حقوق مردم در رابطه با سازمان‌های دولتی بیان شده در خور توجه خاص است. ‌

http://daftarkhaneha.blogfa.com/post-375.aspx