پس از درج مطلب شب گذشته همکاری بزرگوار و اندیشمند امروز تماس گرفت و مطلبی جالب توجه در همین رابطه مطرح کرد که ضمن تشکر از جناب ایشان بلحاظ توجه خاص به مطالب منتشره در این وبلاگ واذعان به فراست و احاطه این دوست بزرگوار بر مقررات حیفم آمدآن را نقل نکنم

بقول آن دوست وهمکار گرامی نکته جالب در اجرای قانون مالیات برارزش افزوده که در نوع خود بی نظیر است اینکه در مرحله اول ثبت نام مشمولین کسانیکه تحریر سال گذشته اشان بالای سه میلیارد ریال است (صرفنظر از اینکه از کجا و چگونه این در آمد را سازمان مالیاتی کشف نموده است) از اول مهرماه مکلفند ٣ درصد به تحریر اضافه و بعنوان مالیات بر ارزش افزوده از مردم وصول و بحساب دارائی واریز نمایند ولی سایر دفاتر اسناد رسمی غیرمشمول (لااقل در این دوره) اسناد را با تحریر کمتر از آنها تنظیم خواهند نمود حال بماند که  دریافت اضافه بر تعرفه بدون حکم صریح قانون و به صرف اظهارنظر متصدیان اجرای قانون مالیات برارزش افزوده چه برسر سردفتر خواهد آورد .. لایعلم الغیب الا هو  .....

فاجعه و مصیبت در همینجاست که هر انسان عاقلی بحکم عقل به آن دفترخانه مراجعه نخواهد کرد و بلخاظ پرداخت هزینه کمتر به دفاتر غیر مشمول خواهد رفت

نتیجه : فعلا" دفاتر مشمول قانون تا همه گیر شدن قانون بعلت اجرای قانون عملا؛ تعطیل......