فکر کنم همه دوستان و همکاران در سایت کانون سردفتران خبر نشست متصدیان امور مالیاتی به ویژه مسئولین اجرائی قانون مالیات بر ارزش افزوده را شنیدند و به حد وفور لذت برده اند اما چون آش پخته شده بینهایت خوشمزه بود فکر کردم اگه دوباره هم داغش کنم بازم هم مشتری داشته باشه

کم خوبه بدون اینکه قانونگذار ما را هم داخل در زعما و تولیدکنندگان و عرضه کنندگان خدمات بداند مسئولین خدمتگذار تصمیم گرفتند سردفتران بزرگوار را نیر وارد حریم قانون نموده و در پناه قانون امنیت جانی و مالی برایمان فراهم نمایند؟

راستش از خدا که پنهون نیست از شما همکاران چه پنهان گاهی وقتها از تعجب شاخ در میارم که چه جوری میشه که هروقت یه قانون تصویب میشه که یه سری مزایا به افراد واگذار میکنه هرچی داد میزنیم بابا گرچه اسم ما تو قانون نیومده ولی به عنوان غفلیان و طفیلیان قانون میشه یه لقمه هم نون از توی این سفره مواد و تبصره هاش نصیب دفاتر بشه ولی میگن نه بابا اگه شما مورد نظر قانونگذار بودین صراحتا از شما نام میبرد وا حسرتا از یه ماده واحده یک خطی به نفع ما ....  اما وقتی صحبت از مشقت و گرفتاری و تکلیف مالایطاق ... اون وقت نیم خط قانون صد تا خط تکلیف ازش میباره ...دیگه هرچی میخوای فریاد بزن که ای بابا این قانون اصلا"نه اسمی از ما برده و نه ما را قبول داشته و  نه  در صورت مسئله  نه در مشروح مذاکرات نه در صحن مجلس ...و ..و... حالا تو هرچی میخوای زر بزن چه فایده ؟ مثل اینکه ناف سردفتری را با تکلیف و وظیفه و بایدها بریده اند اصلا از اولش هم اشتباه شده باید اسم دفترخانه را میذاشتن تکلیف خانه تا موقع گرفتن ابلاغ میفهمیدی توی چه چاه ویلی گرفتار آمدی و حساب کار دستت میومد...

خب حالا دوکلمه حرف حسابی هم به زعم خودمون میزنیم و دوتا ماده قانونی هم میذاریم کنارش جهت ادای تکلیف ..گرچه میدونیم هرکاری از اون بالا بخوان بشه میشه ولی خب در پیشگاه وجدان خودمون لااقل شرمنده نشیم بهتره ... تور رو خدا دروغ میگم؟

حرفای آقایان از دارائی را که شنیدین دیگه لازم نیست بگم مثل بچه ها که با ادامس و توپ قلقلی و پفک نمکی دلشونو بدست میارن ... فرمودند هزینه لوازم التحریر مصرفی برای جمع کردن مالیات بر ارزش افزوده را میریزن بحسابمان ..آخه قربونتون برم دوتا خودکار و یک نوار پرینتر برای آمار و ارقام دادن که قابل این حرفها را نداره که بخواین حلال وارش کنین و پس بدین .. اینم باشه پای اونهمه حق الثبت موضوع مواد ٨٩ و٩٠ قانون ثبت  که سالیان است به سردفتر نداده و گویا این مواد نیز متروک شده است ...

از این مقوله بگذرم که خاطر همکاران را مکدر نسازم .. واما قانون مالیات ارزش افزوده و آنچه فرا روی ماست .. به دکر دو ماده ١و٢ قانون مذکور که شاه کلید شمول و عدم شمول است بسنده میکنم بدیهی است قانون بقدری گویا است که نیاز به تفسیر و تاویل ندارد و دیگر خود قضاوت کنید و منتظر عواقب آن بنشینید

ماده2ـ منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

ماده3ـ ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد

وقتی قانون به این صراحت مالیات ارزش افزوده را تعریف و تعلق آن را منحصرا به  ارزش افزوده شناخته و در ماده ٣ ارزش افزوده را تعریف و با قید واژه تفاوت بین ارزش خدمات عرضه شده با خریداری و تحصیل شده آن را برای مجریان مشخص نموده و از طرفی قانونگذار ما را در مواد ۴٢ و۴٣ به زیبائی مورد شناسائی قرارداده و در سایر مواد به لطف خدا بدست فراموشی سپرده چرا میخواهند ما را شرمنده خودشان سازند؟ چه مابه التفاوتی بین حق التحریر مصوب (تحصیل شده) با وصولی دفترخانه از مردم (عرضه شده) وجود دارد که مالیات بر ارزش افزوده آن باید توسط سردفتر از مردم  وصول و بحساب دارائی واریز گردد؟