ميگن قراره اسناد اتومبيل در راهنمائي و رانندگي تنظيم بشه !!!!!!!!!
شنيده ها حاكي است رفت وآمدهائي بين مسئولين ثبت اسناد و كانون سردفتران وراهنمائي در جريان است نتيجه چي بشه خدا ميدونه !‌!‌! ! ! ! !
ميگن شركتي با بازنشستگان نيروي انتظامي تاسيس و قراره متصدي نقل و انتقالات اتومبيل بشه وشركت با تحصيل كرده هاي حقوق و بعض از سردفتران قراردادهائي نيز تنظيم كرده !!!!

بهرحال شايعات راست باشه يا دروغ راست راستكي وچون شايعات قريب الوقوع ديگر........
سرانجام خطرناكش همين الان معلومه ..... اينهمه بخشنامه هاي ممنوع المعامله و... اينهمه
شناسنامه جعلي .... و با كوله بار چندين وچند ساله سران دفاتر اسناد رسمي كه اينهمه استرس و دغدغه هست و خدا ميداند چه ميشود .... ديگه واي به زمانيكه اين فيلترها هم نباشه ..... والله اعلم