در رابطه با نحوه احراز هویت متعاملین و مدارک و مستندات آن به ویژه نحوه اخذ معرف و معتمد و متونی که در ذیل ثبت دفتر قید میگردد ، نحوه عملکرد دفاتر متفاوت و گاها" اشتباه میباشد مثلا در بعض از دفاتر معتمد علاوه بر ابراز رضایت متعاملین و تصدیق برابری ثبت با سند ، اثر انگشت بیشواد را هم گواهی مینماید که با توجه به مقررات موجود خارج از حدود اختیارات قانونی معتمد است بخصوص در خصوص گواهی اثر انگشت ارباب رجوع بیسواد در دفتر گواهی امضاء که اساسا" سردفتر اثر انگشت را گواهی مینماید و تائید اثر انگشت توسط معتمد فاقد وجه قانونی است لذا از مدتها پیش ضرورت یک تحقیق و بررسی در قوانین و ایجاد یک رویه واحد منطبق با مقررات موجود احساس میشد

مقاله ای تحت عنوان احراز هویت و ابراز رضایت متعاملین به قلم همکار بزرگوارمان آقای حسینی نیک سردفتر ۴١ یزد و عضو هیئت مدیره جامعه سردفتران به رشته تحریر درآمده که بعلت طولانی بودن متن در قسمت صفحات وبلاگ (سمت چپ) آورده شده و برای همکارانیکه قصد دانلود کردن و پرینت آن را دارند در قسمت مطالب و جزوات قرار داده شده است ، امیدواریم برای همکاران مفید فایده باشد