بلاخره با همت هیئت مدیره جامعه سیستمهای مورد نیاز و تجهیزات مربوطه خریداری و اشتراک ÷ر سرعت  ADSL خریداری گردید و از این پس کلیه همکاران در سطح استان و همچنین جوامع محترم سردفتران در سراسر کشور میتوانند با ایمیل جامعه در مرحله اول ارتباط برقرار و سئوالات و نظرات و پیشنهادات خود را ارسال و در همان زمان پاسخ لازم را دریافت دارند و در اواخر هفته آینده از طریق مسینجر جامعه سردفتران بصورت آنلاین ارتباط برقرار نمایند ضمنا کلیه همکارانیکه مایل به خریر اشتراک اینترنت پرسرعت میباشند میتوانند با اخذ معرفی نامه از جامعه از تخفیف ویژه برخوردار گردند ضمنا با اتصال جامعه و دفاتر به شبکه ثبت اسناد استان تا پایان ماه جاری ارتباط و مکاتبات جامعه و دفاتر در سطح استان و اطلاعیه ها و دعوت نامه ها الکترونیکی خواهد شد