سلام به تمامی همکاران محترم
عيد سعيد باستانی نوروز بر همگی مبارک باد اميدواريم با ياد حسين و پيروی از راه حسين در راه خدمت به امت اسلامی موفق و هميشه سبز باشيد