در سایت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد داشتیم که به همت آقای کریم بیکی ریاست محترم ثبت اسناد و املاک شهرستان میبد و پیگیریهای ایشان وبا موافقت و تصویب شورای شهر یکی از بلوارهای شهرستان میبد با عنوان "ثبت" نامگذاری شد

این اقدام بدیع و بی نظیر بنا به توصیه و درخواست جناب آقای بهادر معاونت محترم اسناد ثبت کل در نمایشگاه یکصدمین سال تاسیس ثبت اسناد که در فروردین ماه در یزد برگزار گردید توسط رئیس ثبت میبد پیگیری و به نتیجه رسید

شایسته است از رئیس ثبت میبد بخاطر علاقه مندی به اعتلای جایگاه ثبت و فعالیتهای خوب و ثمر ثمر وی تشکر و قدردانی گردد

جامعه سردفتران از جناب بهادر بلحاظ ابتکار و دغدغه امور ثبتی و سردفتری و از آقای کریم بیکی بخاطر پیگیریها و اقدامات مثبت ایشان و از یکایک اعضای شورای شهر میبد که به ندای همکاران ثبتی پاسخ مثبت دادند تشکر وقدردانی و امیدوار است در هر شهرستان خیابانهای منتهی به واحدهای ثبتی با نام "ثبت" اسم گذاری و تعیین گردد