سلام دوستان و همکاران محترم ، متاسفانه ماه آبان هم رو به اتمام است و كميسيون تجديد نظر در حق التحريرها هيچ اقدامي نكرد و شنيده ها حكايت از آن دارد اين يه كار مثبت به نفع سران دفاتر هم به جمع بقيه كارها پيوسته و قرار نيست عملي بشه .........